Okul Türleri

Ülke genelinde çok çeşitli devlet okulları ve özel okullarla çalışıyoruz ve düzenli olarak yeni yerler ekliyoruz. Her öğrenciyi bireysel gereksinimlerine uygun bir okul konumuna yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Lütfen, okullarımızın konumlarını inceleyiniz :

Okullarımızın çoğu başkent Dublin'dedir, ancak bazı okullarımız da kırsal kesimde ve küçük kasabalarda yer almaktadır. Genellikle öğrencinin sahip olduğu deneyimler, seçilen okulun konumuna da yansır.

Devlet Okulları
State schools in Ireland

İrlanda'daki devlet okulları AB ve AEA'dan gelen denizaşırı öğrencileri kabul etmektedir. Programımızdaki bazı devlet okulları İrlanda hükümeti tarafından kurulmuştur. Bunlara genellikle Meslek Okulları veya Topluluk Kolejleri denir ve hepsi karma cinsiyetlidir. Diğer okullar dini emirler doğrultusunda kurulmuştur. Bu okullar başlangıçta özel okul olarak kurulsalarda günümüzde tamamen İrlanda hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bu okullara Gönüllü Sektör denir ve genellikle bu okulların tek cinsiyetli olma olasılığı daha yüksektir. Devamını oku

Özel okullar
İrlanda'daki özel okullar

İrlanda'daki özel okullar, AB dışı ve AEA dışı ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden öğrenci kabul etmektedir. Bu okulların çoğu, Katolik veya Protestan inancındaki dini tarikatlar tarafından kurulmuştur. Ortağımız olan özel okullar, tek cinsiyetli ve karma cinsiyetli okulların bir karışımıdır. Bu okullar, İrlanda hükümetinden bir miktar fon alır, ancak ek ücret de talep eder. Bu okullardan bazıları öğrenciler için yatılı konaklama imkanı sunmaktadır. Devamını oku